Metryka chrztu Wiktora Gabriela Skrzetuskiego
(przybliżone tłumaczenie) 

Dnia 29 marca 1789 roku. Ja Antoni Lissowski, proboszcz w Michalczach ochrzciłem dziecko urodzone 22 tegoż miesiąca 1789 roku imionami Wiktor Gabriel, syna J Wielmożnych Państwa Tadeusza i Brygidy ze Skarbków Skrzetuskich właścicieli Michalczy i Kolanek, Cześników Kołomyjskich, małżonków prawych. 
(Rodzicami) Chrzestnymi byli J Wielmożni Państwo Gabriel hrabia Skarbek i Leopolda Odonellowa hrabina z Siemakowców, asystowali Karol Fabri major piechoty Imperium Rosyjskiego i Tekla Skarbkowa hrabina z Obertyna. 

POWRÓT